Na de introductie van de snijgrammofoon en voordat de bandrecorder gemeengoed werd, is er een periode geweest dat de draadrecorder werd gebruikt. Het principe van de draadrecorder is er op gebaseerd dat een dunne staaldraad (0,091 mm.) tijdens een opname langs een "kop" loopt en daardoor elektromagnetisch wordt opgeladen. Op de omgekeerde wijze wordt dan de opname ook weer weergegeven. Min of meer gelijk aan een bandrecorder want daar wordt een tape elektromagnetisch opgeladen.

De relatie met de grammofoon zit hem er in dat deze draadrecorder vaak in combinatie met een grammofoon werd gemaakt. De bedoeling daarvan is duidelijk, het reproduceren van grammofoonplaten.

Een andere toepassing was voor kantoorgebruik als een dictafoon of voor onderwijs. De spoelen met geluidsopnames konden worden gekocht en afgespeeld op eigen apparatuur.

 

draadrecorder webster

draad voor draadrecorder

 ACEC registreertoestel sonofil 301

Webster wire recorder model 79 manual deel 1

Webster wide recorder model 79 manual deel 2

Webster wide recorder model 79 manual deel 3

Webster wide recorder model 79 manual deel 4

 

 

   
© ALLROUNDER