Na de uitvinding van de grammofoon door Edison ontstond er een industrie met de productie van zogenaamde wasrollen waarop geluidsopnames stonden. Deze wasrollen konden op de Phonograaf worden afgespeeld. De productie van deze rollen was erg arbeidsintensief. In het begin werd elke rol apart ingezongen of gespeeld door een orkest.

Na de uitvinding van de platte grammofoonplaat ontstond ook de mogelijkheid grammofoonplaten te reproduceren waardoor de muziekindustrie op gang kwam. De elektrisch aangedreven grammofoon en elektrisch versterkte geluidsweergave ontwikkelden zich in verder de twintiger jaren.

Eind twintiger jaren werd de grammofoon (en de radio) meer en meer onderdeel van de huiskamer.

Begin jaren dertig kwam de ontwikkeling op gang om zelf geluid te kunnen opnemen en weergeven. Dat gebeurde door professionele bedrijven maar al snel werd er ook in huiselijke kring druk geëxperimenteerd met apparatuur en platen.

Fabrikanten zoals Philips, Weco en Grawor speelden daar op in en ontwikkelden apparatuur voor huiskamer gebruik. Dit soort apparatuur kon worden gemonteerd op een bestaande elektrische grammofoon. De snijkop was gebaseerd op de werking van de gewone grammofoon en zag er ook zo uit

De werking was feitelijk een omgekeerde grammofoon. Als bij een gewone grammofoon de naald van de kop in trilling komt door de groef in de plaat, komt bij een snijkop de naald in trilling door “vanaf de ander kant” geluid in de snijkop te sturen. Door de trillende naald over een “lege grammofoonplaat” te bewegen werd een groef in de plaat gesneden die met een gewone grammofoon dan weer kon worden afgespeeld.

Er moesten nog wat technische problemen worden opgelost zoals de sterkte van de motor, een gewone motor bleek te licht te zijn. De snijkop moest over de plaat worden bewogen om een mooie groef te krijgen zodat de snijspaan niet in de weg ging zitten. Maar het grootste probleem was de plaat zelf. Welk materiaal was het meest geschikt om platen te snijden maar vooral ook te bewaren

U vindt een aantal pagina’s waar u meer over de gekozen oplossingen kunt lezen.

Bronnen voor dit onderdeel van mijn website zijn vooral:

Publicaties van Tim de Wolf uit 2004 en 2009
De Avro huisschijf
Weten en kunnen “Hoe maak ik zelf mijn grammofoonplaten” door J.W. Hiskes
Internet
Eigen materiaal uit mijn verzameling

   
© ALLROUNDER