Op blz. 34 van de AVRO Huisschijf staat:

Het snijden der platen:

Zoals reeds afgesproken gebruiken we de stalen naald, afgebeeld in figuur 4C. Aangenomen wordt, dat U den motor heeft bevestigd precies volgens de voorschriften van den fabrikant. Ook de bevestiging van den toonarm en het transportmechanisme zijn volgens voorschriften aangebracht en we zullen ons nu bepalen tot de werktafel.

Een ieder zal natuurlijk reeds beproefd hebben of de schakelars goed werken en de motor naar behoren draait. De bedoeling is nu dat we een gelatineplaat op de draaitafel leggen en die daarop vastklemmen met klauw of recorder. De stand die de naald moet hebben blijkt uit figuur 4C, terwijl ook de betreffende foto's daarop eenigen kijk geven.

De hoek tussen de naald en plaat is 70 tot 80 graden. Bij het inzetten van de naald moet er op gelet worden, dat de holte in de naald is gericht naar de voorzijde van de pick-up, dus in de draairichting.

Denk er vooral om dat de draaitafel vlak moet zijn. Is dat niet zo en er zijn ribben in geponsd, dan zal door het soepele van de gelatineplaat de naald immer over de ribben vallen wat bij de weergave een irriteerend geluid veroorzaakt. In zoo'n geval zullen we op de draaitafel eerst een gewone handelsplaat leggen en hierop de gelatineplaat. In den handel zijn gummiplaten verkrijgbaar, die heel geschikt zijn als onderleggen voor gelatineplaten en we zouden wel het gebruik daarvan willen adviseeren, als bij de aanwezigheid van ribben toch ook maar als onderste laag de handelsplaat gebruikt wordt.

In volgorde worden dus op de draaitafel gelegd de harde plaat )nagaan of deze goed vlak is) de gummiplaat en vervolgens de gelatineplaat.

P1070017

PDF artikel Funkschau 1939

volgende: Grawor platensnijder met Dual motor

 

 

   
© ALLROUNDER