logo

Een van de toonaangevende fabrikanten in Engeland was PYE of Cambridge. Net als Garrard snel ontwikkeld vanaf de eerste wereldoorlog vanuit de oorlogsindustrie. De eerste wortels van dit bedrijf stammen uit 1898 toen William PYE startte met de productie van instrumenten. In dezelfde periode lukte het Marconi om draadloos verbinding te maken tussen Engeland en Frankrijk.

PYE gebruikte die kennis om na de eerste wereldoorlog in de productie van televisies te gaan. Zijn zoon Harold trachtte deze aan de man te brengen maar had aanvankelijk niet veel succes. In 1924 werd er daarom een nieuw ontwerp geïntroduceerd. Het ging allemaal erg moeizaam omdat de techniek niet ver genoeg was om acceptabele beelden te produceren. In 1939 waren er 2000 verkocht voor 34 GBP per stuk. Na de tweede wereld oorlog kwam de productie van radio's en grammofoons op gang.

In het begin was de grammofoon geen groot succes. De kwaliteit was niet goed en de detaillisten kozen voor andere merken zoals Garrard. In 1955 begon PYE een platenlabel en maakte in 1963 de historische vergissing om de Beatles te weigeren.

Het ging niet goed met PYE. Evenals veel andere Engelse bedrijven werd niet geïnvesteerd in productvernieuwing en raakte in 1966 in grote problemen. Philips nam toen voor 60% deel in het bedrijf. In 1976 nam Philips PYE volledig over en sloot toen het bedrijf.

   
© ALLROUNDER