Tesla logo

De Tesla fabriek vindt zijn oorsprong in de twintiger jaren in Praag in Tsjecho-Slowakije (heette toen nog Elektra).

In 1932 nam Philips de fabriek over maar nadat in 1946 Rusland het oosten van Europa had bezet, werd de toenmalige Philipsfabriek in Praag geannexeerd. De naam die er aan werd gegeven was Tesla.

Tesla was een technicus die in 1943 is overleden nadat hij in Amerika tal van ontdekkingen heeft gedaan vooral op het gebied van radiotechniek en wisselstroom (Tesla spoel).

De Russen begonnen met gebruikmaking van de Philips technieken grote hoeveelheden radio's te produceren.

Ik bezit ook een Tesla grammofoon met het beeldmerk en type aanduiding van Supraphon, dus ik vermoed dat Tesla later de grammofoon productie van Supraphon heeft overgenomen.

   
© ALLROUNDER