Op deze pagina's plaatst ik nieuwtjes uit vakbladen en andere media vanaf de twintiger jaren. Dat zijn publicaties over muziekweergave, opnamegrammofoons en platen, grammofoons of andere grappige wetenswaardigheden vanaf die periode.

   
© ALLROUNDER